Đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

  1. 01 bản photo Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành của người đề nghị cấp Giấy phép.
  2. 01 bản photo giấy tờ chứng minh người đề nghị là thân nhân của người đã chết. Nếu người đề nghị không phải là thân nhân thì cần có Giấy ủy quyền của thân nhân người đã chết.
  3. Bản gốc Hộ chiếu hoặc Giấy Thông hành của người đã chết (nếu có).
  4. 01 bản photo Giấy phép thường trú tại ViệtNamcủa người đã chết nếu người chết là người nước ngoài thường trú ở ViệtNam.
  5. 01 bản photo Giấy Chứng tử.
  6. 01 bản photo Giấy Chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch y tế (đối với thi hài), Giấy Chứng nhận hỏa thiêu thi hài (đối với tro cốt) do cơ quan có thẩm quyền của Anh /Ai-len cấp.
  7. 01 Đơn xin phép mang thi hài, hài cốt, tro cốt của người thân về chôn cất, bảo quản tại địa phương theo mẫu số 02/NG-LS Mau don 02/NG-LS có xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, phường của ViệtNamcấp.
  8. 01 Đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt hoặc tro cốt về ViệtNamtheo mẫu 01/NG-LS Mau don 01/NG-LS
Advertisements

About Embassy of Vietnam in the United Kingdom

Embassy of Vietnam in the United Kingdom
This entry was posted in For Vietnamese Community. Bookmark the permalink.