Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh

Đăng  ký khai sinh

 1. Đối với những người sinh ra tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, có bố và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có bố hay là mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không có quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn không rõ cha là ai.

Hồ sơ gồm:

 v          Đơn xin đăng ký khai sinh cho con (mẫu TP/HT-1999-A5) Mau dang ky khai sinh

v          Bản chụp hộ chiếu VN của mẹ và của bố

v          Bản chụp giấy chứng nhận kết hôn

v          Bản chụp giấy chứng sinh do phía Anh cấp

 2. Đối với những người sinh ra tại Anh, có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài thì hồ sơ ngoài các loại giấy tờ quy định tại mục 1 cần có thêm sự nhất trí bằng văn bản của bố, mẹ về việc lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con vào thời điểm em bé đăng ký khai sinh. Văn bản trên phải được cơ quan có thẩm quyền của Anh đóng dấu xác nhận.

Trong trường hợp cần mẫu đơn Đăng ký nhận cha, mẹ, con – xin tải về ở đây Mau don Dang ky nhan cha, me, con

Advertisements

About Embassy of Vietnam in the United Kingdom

Embassy of Vietnam in the United Kingdom
This entry was posted in For Vietnamese Community. Bookmark the permalink.