Thủ tục xin Giấy miễn thị thực (Visa 5 năm)

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực

cho người Việt Nam định cư tại Anh và Ireland

         Giấy miễn thị thực được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Giấy miễn thị thực có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài là 06 tháng.

 Mỗi lần được phép lưu trú tại ViệtNamtrong thời gian không quá 90 ngày.

I. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực

1. Đối với người Việt Nam định cư tại Anh và Ireland:

 1. 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn ( Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Đồng ý, ở dòng cuối cùng của trang Hướng dẫn. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.)
 2. 02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);
 3. Hộ chiếu Anh hoặc Ireland hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của Anh hoặc Ireland.

Chú ý:  Giấy thông hành (Travel Document) không được chấp nhận xét cấp Giấy Miễn thị thực. Hộ chiếu Ngoại giao , hộ chiếu Công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt cần xin thị thực tương ứng, không xét cấp Giấy Miễn thị thực

 1. Một trong những giấy tờ sau (kèm theo bản chụp để lưu hồ sơ) nếu có:

– Giấy chứng nhận có quốc tịch ViệtNam;

–  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch ViệtNam;

–  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch ViệtNam;

–  Giấy xác nhận mất quốc tịch ViệtNam;

     –   Hộ chiếu ViệtNam(còn hoặc đă hết giá trị);

–   Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao);

      –  Chứng minh thư nhân dân,

 – Thẻ cử tri mới nhất;

 –  Sổ hộ khẩu;

 –  Sổ thông hành cấp trước 1975;

–  Thẻ căn cước cấp trước 1975;

–  Trích lục bộ khai sinh cấp trước 1975;

–   Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Anh và Irelend cấp trong đó ghi người được cấp giấy tờ có quốc tịch gốc hoặc gốc ViệtNam(được dùng để tham khảo).

 1. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì thay thế bằng một trong những giấy tờ sau:

–   Giấy bảo lănh theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn của Hội đoàn của người ViệtNam (Hội đoàn này thành lập theo luật pháp của Anh hoặcIreland)

–   Giấy bảo lănh của một công dân ViệtNam theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, kèm theo bản sao trang nhân thân quyển hộ chiếu ViệtNam của người đó (đề nghị mang theo bản chính hộ chiếu ViệtNam để so sánh) hoặc chứng minh thư nhân dân của người đó.

2. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

 1. 01Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu tại trang Web: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn ).
 2. 02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);

 Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Giấy thông hành (Travel Document) không được chấp nhận xét cấp Giấy Miễn thị thực. Hộ chiếu Ngoại giao , hộ chiếu Công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt cần xin thị thực tương ứng, không xét cấp Giấy Miễn thị thực

 1.  Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người ViệtNamđịnh cư ở nước ngoài sau đây (kèm theo bản chụp để lưu hồ sơ):

     – Giấy tờ đăng ký kết hôn;

     – Giấy khai sinh;

     – Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;

 II. Việc cấp lại, cấp từ lần 2 Giấy miễn thị thực:

Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực; Giấy miễn thị thực hết giá trị hoặc hộ chiếu được cấp mới) thì làm đầy đủ hồ sơ và thủ tục giải quyết như đối với người xin cấp Giấy miễn thị thực lần đầu.

III. Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian gửi trả qua bưu điện.

IV. Lệ phí:

17  bảng Anh lệ phí cấp lần đầu , 12 bảng Anh lệ phí cấp từ lần thứ hai.

10 bảng Anh tiền gửi trả nếu qua bưu điện. Đề nghị gửi kèm theo một phong bì có ghi địa chỉ để Sứ quán gửi trả lại hộ chiếu.

************************************************************

Instructions for Issuing Certificate of Visa Exemption

to Persons of Vietnamese Origin

Residing in the United Kingdom and Republic of Ireland

This certificate is valid for up to five years and must expire six months before the expiry date of the passport attached.

Maximum duration of each stay in Vietnam is 90 days.

I. Eligibility:

1         Persons of Vietnamese origin

2         Spouses and children of  Vietnamese citizens or persons of Vietnamese origin residing in theUnited KingdomandRepublicofIreland.

II. Dossiers:

1. For persons of Vietnamese origin:

 1. One completed Application Form (to be filed online at http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, then to be printed out and submitted to the Embassy, this is a compulsory requirement),
 2. Two recent passport photographs (size 4×6, with white background, direct look, without glasses or headwear), one of which should be attached to the form.
 3. Foreign passport or another ID form in lieu of passport whose validity must exceed the entry date to Vietnam by six months. A copy of the passport and ID documents must also be submitted for record at the Embassy. However, Travel Documents which explicitly forbid the holder to go toVietnamare not accept.
 4. One of the following documents determining Vietnamese origin (if applicable):

– Certificate of Vietnamese citizenship,

– Copy or  excerpts of the Presidential Decree granting the holder of Vietnamese citizenship,

– Copy or excerpts of the Presidential Decree relieving the holder of Vietnamese citizenship,

– Certificate of Relief of Vietnamese citizenship,

– Current or previous Vietnamese passport (s),

– Current or previous Vietnamese Identity Card(s),

– Birth Certificate (Original or Copy),

– Most recent Voting Registration Card,

– Household Book,

– Travel Document issued before 1975,

– Vietnamese Identity Card issued before 1975,

– Birth Certificate or Excerpts of Birth Register issued before 1975,

– Documents issued by a foreign authority confirming the Vietnamese origin or the original Vietnamese nationality of the holder.

 1. A photocopy of the relevant document is required for record at the Embassy.
 2. In case of failure to produce the above mentioned documents, one of the following documents should be submitted instead:

– Guarantee by an association of Vietnamese residents registered and recognised by the British or Irish Government.

– Guarantee by a Vietnamese citizen whose original Vietnamese Passport or Identity Card must be submitted.

 1. No certification is required for these documents. 

2. For foreign passport holders who are spouses and children of a Vietnamese citizen or a person of Vietnamese origin, dossiers for visa exemption include the following:

 1. One completed Application Form for a Certification of Visa Exemption,
 2. Two recent photographs (size 4×6, with white background, without glasses or headwear), of of which should be attached to the Application Form,
 3. Foreign passports whose validity must exceed the date of departure from Vietnam by six months. A photocopy of the passport is also required for record,
 4. Dossiers determining the relationship with a Vietnamese citizen or a person of Vietnamese origin residing abroad include one of the following:
 5. Marriage Certificate,
 6. Birth Certificate,
 7. Certificate for Parental Relationship,
 8. Permission for Adoption
 9. One photocopy of each document is required for record at the Embassy.

III. Re-issue of Certificate for Visa Exemption (in cases of loss, expiry of the certificate or expiry of the attached passport):

 1. A Completed Application Form for re-issue is required if the initial application was lodged at the Embassy of Vietnam in London. No other documents are necessary.
 2. In case of the previous application being made at another post/mission, applicants must complete the entire process as detailed above.

 IV. Process:

 Application can be lodged in person or by post. We encourage application and return by post. Priority in processing is given to those who are about to travel toVietnam..

 1. It takes seven working days to process an application, excluding posting time.
 2. Please note that application dossier must be complete, including required original documents detailed above,
 3. together with photocopies.

 V. Fees:

Administrative Fee: GBP 17

Postage Fee: GBP 10 if applied by post. A self-addressed envelope is required.                    

 Address:                  Embassy of Vietnam

12-14 Victoria Road,

London W8 5RD

Tel: 020 7937 1912

Fax: 020 7937 6108

 

Advertisements

About Embassy of Vietnam in the United Kingdom

Embassy of Vietnam in the United Kingdom
This entry was posted in For Vietnamese Community. Bookmark the permalink.