Cấp giấy Chứng nhận kết hôn

Cấp Giấy Chứng nhận kết hôn căn cứ trên Giấy Chứng nhận kết hôn do Cơ quan có thẩm quyền của Anh/Ailen cấp

Công dân Việt Nam cư trú ở Anh/ Ailen, đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại, nếu có yêu cầu cấp các loại giấy tờ này theo biểu mẫu của Việt Nam, thì phải làm thủ tục ghi vào sổ các việc hộ tịch đó tại Đại sứ quán Việt Nam tại London. Sau khi làm thủ tục ghi vào sổ, sứ quan sẽ cấp cho quý vị Giấy Chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại CQ có thẩm quyền của Anh/Ailen (mẫu TP/HT-2012-TKGSHT)

2. Xuất trình bản chính hoặc bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn cần ghi

3. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu (xuất trình bản chính để đối chiếu)

Advertisements

About Embassy of Vietnam in the United Kingdom

Embassy of Vietnam in the United Kingdom
This entry was posted in For Vietnamese Community. Bookmark the permalink.